My Photo  .
 
2016.
 
My Photo -U.V, : , , , .
 
- , , , , , , .
 
 
?
, .
 
, .
 
( ) , .
.
 

- ,

.
:
 • -uv - , , :
 • - , ,
 • - ,
 • - ,
 • - ,
 • - ,  
 • -
 • - , ,
 • - ,
 • -
 • -dvd -
 • - ,
 • - , ,
 • -
 
: 2, ,   .